Modlitwy za Misjonarzy

Modlitwa za misjonarza

Boże w Trójcy Przenajświętszej, DZIĘKUJĘ CI za DAR I TAJEMNICĘ TWOJEGO MISJONARSTWA, które ofiarowałeś Twojemu słudze misjonarzowi. Dzisiaj przyjmij moją WDZIĘCZNOŚĆ za DAR JEGO życia znaczonego wielkością i małością, zobacz też jego rany i cierpienia.

Mój Boże, MIŁOŚCIĄ, którą TY go KOCHAŁEŚ, niechaj on też KOCHA CIEBIE i TYCH, których postawiłeś na jego misyjnej drodze. Spraw, aby Ci, do których został posłany pomagali mu ciągle dojrzewać i stawać się bardziej ludzkim. DZIĘKUJĘ, że mu PRZEBACZAŁEŚ i nieustannie napełniałeś go sobą oraz ciągle pozwalasz mu żyć NADZIEJĄ TWOJEJ CHWAŁY.

W moich błaganiach pragnę polecać CI również TYCH, którzy stali się dla niego WIELKĄ RODZINĄ: MAMUSIĄ, TATUSIEM, SIOSTRZYCZKĄ, BRACISZKIEM, PRZYJACIÓŁKĄ i PRZYJACIELEM, jak również TYCH, którym obiecywał modlitwę i za których nieustannie się modli.

PRZEPRASZAM CIĘ za jego uchybienia, słabości i braki oraz proszę w jego imieniu o TWOJE PRZEBACZENIE tym, których być może bez złej woli zawiódł, naucz go jednak ciągle wierzyć w człowieka.

Panie, udziel TWOJEGO MIŁOSIERDZIA TYM, których KOCHAŁ i SPOTKAŁ, a którzy odeszli już do CIEBIE. W jego imieniu WSZYSTKIM bez wyjątku pragnę ofiarować choćby jedną chwilę z reszty jego życia.

Maryjo, Matko Kapłanów, TOBIE polecam jego dusze i ciało, wszystkie jego modlitwy prace i cierpienia oraz TYCH, którzy stali się dla niego modlitwą. Wierzę, że TY wszystko możesz co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz … Amen

autor: o. Kazimierz Szymczycha SVD

Modlitwa św. Jana XXIII za misjonarzy

Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych, ochroną przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego – światło i wytrwanie. Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. Amen.

Modlitwa o powołania misyjne

Boże, Ty powołałeś misjonarzy i misjonarki, aby w szczerości serca głosili Ewangelię tym, którzy Cię jeszcze nie znają. Za ich przyczyną wielu ludzi Ciebie poznało jako Stwórcę i Odkupiciela. Prosimy Cię posyłaj ciągle nowe sługi na Twoje misyjne pola. Naucz ich ciągłego zachwytu Tobą, aby mogli jeszcze bardziej kochać Ciebie, i przez to wypełniać Twoją zbawczą misję zbawienia świata. W Tobie Boże ich siła i moc. Amen