Patronat Misyjny

Co to jest Patronat misyjny?

Osoba, która pragnie rozciągnąć szczególną opiekę duchową i materialną nad konkretnym misjonarzem czy misjonarką nazywana jest Patronem. Każdy może wybrać sobie znajomego misjonarza lub misjonarkę z diecezji, zgromadzenia zakonnego czy też osobę świecką. Można również poprosić Komisję Episkopatu Polski ds. Misji o przydzielenie misjonarza lub misjonarkę. Taka osoba wspomaga misjonarza czy misjonarkę znanego z imienia i z nazwiska poprzez: codzienną pamięć modlitewną, uczestniczenie w Eucharystii i częstą Komunię Świętą, ofiarowane cierpienia i niesione krzyże codzienności.

Przykładem takiego zaangażowania na rzecz misji jest Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która nie wyjeżdżając na misje, przez swoje duchowe i modlitewne zaangażowanie została ogłoszona Patronką misji.

Oprócz tego Patron w miarę możliwości przeznacza dobrowolne ofiary na utrzymanie swojego misjonarza lub misjonarkę oraz na dofinansowanie ich konkretnych prac w krajach misyjnych. Z mojego doświadczenia misyjnego wiem, że każdy grosz jest wielką pomocą dla misji i misjonarzy. Miałem takich Patronów, którzy odkładali 2 złote tygodniowo, co w ciągu całego roku dawało sumę 100 złotych. Gdy misjonarz lub misjonarka posiada kilkunastu lub kilkudziesięciu Patronów, to po kilku latach może uzbierać się dla nich poważna suma, która posłuży na ich utrzymanie oraz różnorodną działalność: pomoc medyczną dla ośrodków zdrowia, zakup lekarstw, utrzymanie szkół, stypendia dla młodzieży, budowę kaplic i na wiele innych potrzeb.

Oczywiście PATRONAT MISYJNY zobowiązuje również misjonarzy i misjonarki do modlitwy wdzięczności za tak wyjątkowych pomocników oraz do regularnej korespondencji z tymi, których łączy gorąca linia modlitwy i wyjątkowe misyjne braterstwo.

dr Kazimierz Szymczycha SVD
Sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
Delegat ds. Misjonarzy