Zostań Patronem

I Ty możesz pomóc misjonarzom

PARTRONATEM MISYJNYM może być objęty misjonarz lub misjonarka znani nam osobiście lub ten, który/która zostanie nam przydzielony przez Komisję Misyjną.

Po wypełnieniu DEKLARACJI PATRONA MISYJNEGO otrzymacie Państwo niezbędne informacje.

Dzięki PATRONATOWI MISYJNEMU możemy rozciągnąć opiekę duchową lub materialną nad konkretnym misjonarzem lub misjonarką. Możemy to uczynić poprzez codzienną modlitwę, uczestniczenie we Mszy Świętej i częstą Komunię Świętą. Oprócz tego, w miarę możliwości możemy przeznaczyć ofiary dla utrzymania misjonarzy i misjonarek oraz na pomoc tym, wśród których pracują.

Kościół, którego jesteśmy członkami, ma naturę misyjną i jest posłany przez Boga, aby głosić Ewangelię wszystkim ludziom i czyni to zgodnie z nakazem swojego Założyciela Jezusa Chrystusa: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28,19). To zadanie Kościół wypełnia od Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie po otrzymaniu Ducha Świętego z wielką mocą oraz odwagą głosili Dobrą Nowinę o zbawieniu aż po krańce ziemi. Dzisiaj 2015 polskich misjonarzy i misjonarek kontynuuje tę misję.

Błogosławiony Jan Paweł II powiedział: „Każdy wierny powołany jest do świętości i do działalności misyjnej” (RMis 90). Nasze powołanie misyjne możemy realizować na różne sposoby: poprzez wyjazd na misje, a także poprzez modlitwę, ofiarowane cierpienia i pomoc materialną wspierającą misyjne dzieła naszych misjonarzy i misjonarek. Jedną z konkretnych form jest PATRONAT MISYJNY.

/www.misje.pl/